Δημογραφικό – Μεταναστευτικό


Μία ενιαία, εθνική στρατηγική για το δημογραφικό και το μεταναστευτικό

Μία μεταναστευτική πολιτική δεν καλείται απλά να αντιμετωπίσει τις πρωτογενείς συνέπειες της μαζικής εισροής πληθυσμών στην χώρα μας, αλλά και την διαφαινόμενη αντικατάσταση του γηγενούς πληθυσμού, ενός πληθυσμού που γηράσκει παρασυρμένος από την ύφεση, την οικονομική, ηθική και πολιτισμική κατάπτωση, στην οποίαν οδήγησαν την χώρα μας οι εγχώριες και διεθνείς ελίτ.

Τα δεδομένα διαμορφώνουν μια κατάσταση η οποία συνεπάγεται την αλλοίωση του ελληνικού πληθυσμού και της Ελληνικής κοινωνίας όπως την γνωρίζουμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα να δεχτούμε παθητικά αυτές τις εξελίξεις. Πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, απέναντι κυρίως στα παιδιά μας.

Η επικρατούσα ιδεοληψία της πολυπολιτισμικότητας προωθεί την άποψη ότι παρά τις διαφορές σε πολιτισμό, γλώσσα ή εθνότητα οι άνθρωποι μπορούν να συνυπάρξουν ειρηνικά σε μία κοινωνία χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν άλλες παράμετροι (π.χ. πληθυσμιακά μεγέθη, πολιτισμική εγγύτητα κ.λπ.). Πιστεύει επίσης ότι ο γηγενής πληθυσμός δεν είναι τίποτα παραπάνω από έναν από τους «πολλούς πολιτισμούς», ότι τα έθνη είναι πολιτικά κατασκευάσματα και ότι οι άνθρωποι δεν συνδέονται μεταξύ τους από αφηρημένες έννοιες όπως η ιστορία, η παράδοση ή και η συγγένεια, αλλά από τον κοινό γεωγραφικό τόπο. Μία μειονότητα μεταξύ των μειονοτήτων.

Η ΕΕ έχει ακολουθήσει αυτό το μοντέλο της πολυπολιτισμικότητας, η οποία την οδήγησε σε μιαν εντελώς αποτυχημένη μεταναστευτική πολιτική, που με τη σειρά της οδήγησε σε κοινωνικές εκρήξεις και τρομοκρατικές επιθέσεις και την ανεξέλεγκτη δράση «αλληλέγγυων» ΜΚΟ. Η πρόσφατη αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής της Ελλάδος, που σημαδεύτηκε από τη κατάπτυστη θέσπιση νέων ελαστικών κριτηρίων απονομής της ελληνικής ιθαγένεις, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο μηχανισμός ανάσχεσης του μεταναστευτικού ρεύματος μετατράπηκε σε μηχανισμό «υποδοχής», έχει οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες κι επικίνδυνες καταστάσεις.

Η δήθεν ένταξη, είναι στην πραγματικότητα εποικισμός. Η μαζική υποδοχή κι εγκατάσταση πληθυσμών και δη μουσουλμανικών, με ότι αυτό συνεπάγεται, δημιουργεί σε σύντομο χρονικό διάστημα μία νέα κοινότητα που αντικαθιστά την προηγούμενη.

Αυτό το μοντέλο μεταναστευτικής πολιτικής έχει ως συνέπεια την διακινδύνευση της εθνικής ασφάλειας και των εθνικών συμφερόντων, την διάρρηξη του κοινωνικού ιστού, της εθνικής και κοινωνικής συνοχής, την γκετοποίηση και τον οικονομικό μαρασμό ολόκληρων περιοχών και την αλλοίωση του πληθυσμού, ενώ επιβαρύνει όλες τις βασικές κρατικές δομές, όπως τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, τη δικαιοσύνη, την υγεία, την παιδεία και την κοινωνική πρόνοια. Επιπλέον, υπερπολλαπλασιάζει την παραοικονομία, την μαύρη εργασία και μοιραία των αθέμιτο ανταγωνισμό και το αίσθημα αδικίας στους πολίτες.

Μέτρα – Θέσεις

1. Ευρωπαϊκή – Διεθνής Πολιτική
 1. Καταγγελία των ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών (Τάμπερε, Χάγης, Λισσαβώνας, Δουβλίνου).
 2. Μη αποδοχή κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την μετανάστευση και το άσυλο. Εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας στο μεταναστευτικό λόγω της διαφορετικής γεωγραφικής θέσης, των διαφορετικών αναγκών και προβλημάτων του κάθε Κράτους, του πληθυσμού, αλλά και της πληθυσμιακής σύνθεσης
 3. Αναθεώρηση της Συνθήκης Σένγκεν.
 4. Αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΕ για οικειοθελείς επαναπατρισμούς καθώς και συμφωνίες επαναπατρισμού με τις χώρες προέλευσης των λαθρομεταναστών, διμερείς συμφωνίες με άλλες χώρες για την υποδοχή απελαθέντων λαθρομεταναστών
 5. Χάραξη εθνικής πολιτικής στα θέματα μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών.
2. Εθνική Πολιτική
Α. Φύλαξη συνόρων
 1. Φύλαξη συνόρων από τον Ελληνικό Στρατό και όχι από την Frontex ή άλλες διεθνείς δυνάμεις. Μη αποδοχή παρεμβασης στα εθνικά θέματα διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια της φύλαξης των συνόρων να διατίθενται στον ελληνικό στρατό και όχι σε ΜΚΟ ή στην Frontex ή σε άλλες δυνάμεις, οι οποίες δεν αποτρέπουν, αλλά υποδέχονται.
 2. Πλήρης εκμετάλλευση του Ευρωπαίκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων και του Ταμείου Επιστροφής της ΕΕ.
Β. Εξέταση αιτήσεων ασύλου – Επαναπροώθηση – Απέλαση – Επαναπατρισμός
 1. Αυστηροποίηση αλλά και επιτάχυνση των διαδικασιών αποδόσεως ασύλου και άμεση επαναπροώθηση – απέλαση όσων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί.
 2. Καμία περίοδος χάριτος ή δυνατότητα επανεξετάσεως των αιτημάτων. Κατάργηση της δευτεροβάθμιας επιτροπής ασύλου – Η δυνάτότητα έφεσης να δίδεται μόνον με προσφυγή στα αστικά δικαστήρια (Μοντέλο Γερμανίας).
 3. Σε όσους οι αιτήσεις εγκρίνονται θα αποδίδεται το άσυλο ύστερα από δοκιμαστική περίοδο ενός έτους, η οποία θα πρέπει να ισχύει και για τους αιτούντες αδείας διαμονής στην χώρα.
 4. Χορήγηση ασύλου σε πρόσφυγες ανάλογα με τις δυνατότητες της χώρας.
 5. Ενίσχυση προγραμμάτων οικειοθελούς επαναπατρισμού.
 6. Διμερείς συμφωνίες με τις χώρες προέλευσης των λαθρομεταναστών.
 7. Οι λαθρομετανάστες και οι αιτούντες άσυλο θα οδηγούνται σε κέντρα κράτησης μέχρι την απέλαση τους ή την αποδοχή του αιτήματος τους.
 8. Κατάργηση hot spots (κέντρα καταγραφής). Δημιουργία μόνο κλειστών κέντρων κράτησης σε μη κατοικημένες περιοχές και σε νησίδες (μοντέλο Αυστραλίας), όπου και θα γίνεται η καταγραφή και η διαχείριση αυτών των πληθυσμών. Σκοπός η αποφυγή της οποιασδήποτε επιβάρυνσης των τοπικών κοινωνιών και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της πληθυσμιακής σύστασης. Κανένα κέντρο κράτησης σε ακριτικά νησιά ή ακριτικές περιοχές. Κατάργηση όλων των ανοιχτών δομών φιλοξενίας.
 9. Τα ασυνόδευτα παιδιά θα οδηγούνται σε ειδικές κρατικές δομές. Το ίδιο θα συμβαίνει με τις μόνες μητέρες με παιδιά.
 10. Αίτημα και πίεση για κέντρα καταγραφής και αιτήσεως ασύλου σε χώρες, όπου συγκεντρώνονται λαθρομετανάστες και πρόσφυγες για να περάσουν στην Ευρώπη (π.χ.Τουρκία, Λιβύη) ή σε όμορες χώρες με την χώρα προέλευσης ή σε ζώνες ασφαλείας στις χώρες προέλευσης.
Γ. Νομιμοποίηση – Αδειες διαμονής
 1. Επανεξέταση όλων των Αδειών Διαμονής (Πράσινων Καρτών) και αποδόσεων ιθαγενείας που χορηγήθηκαν τουλάχιστον την τελευταία εικοσαετία.
 2. Μείωση της 10ετούς άδειας παραμονής σε 3ετή με επανεξέταση.
 3. Κατάργηση της δυνατότητας νομιμοποίησης των λαθρομεταναστών και της πολιτογράφησης τους.
 4. Δημοσιοποίηση των στοιχείων χορήγησης άδειας διαμονής ανά 6μηνο.
 5. Κατάργηση της απόδοσης ιθαγένειας. Απόδοση μόνο υπηκοότητας σε άτομα άνω των 18 ετών για συγκεκριμένες κατηγορίες και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η διάρκεια νόμιμης διαμονής, ο βαθμός αφομοίωσης και γνώσης της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Υποχρεωτική 9ετής εκπαίδευση στην Ελλάδα σε περίπτωση που έχουν έρθει ως ανήλικοι. Υποχρεωτική 24μηνη κοινωνική θητεία – σε καμία περίπτωση στρατιωτική – για όσους λαμβάνουν υπηκοότητα. Ειδικές ρυθμίσεις για διακεκριμένα και ταλαντούχα άτομα.
 6. Επαναφορά του νόμου Ιθαγενείας στον νόμο του ελληνικού αίματος. Κατάργηση του νόμου του εδάφους και ΜΗ αυτόματη απόδοση υπηκοότητας σε όποιο αλλοδαπό παιδί γεννιέται στη χώρα. Δυνατότητα απόκτησης υπηκοότητα μόνο με τις προϋποθέσεις του σημείου Γ.1.
 7. Ανάκληση της αδείας παραμονής τρεις μήνες μετά την ανακοίνωση παραιτήσεως ή απολύσεως νομίμου μετανάστη, εάν στο μεσοδιάστημα δεν έχει βρει αλλού δουλειά.
 8. Άδειες επιχειρήσεων μόνο σε όσους υπηκόους τρίτων χωρών διαθέτουν άδεια ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και αποδείξουν ότι τα κεφάλαια τους έχουν αποκτηθεί με νόμιμο τρόπο.
 9. Έλεγχος σε όσες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος έχουν δοθεί σε υπήκοους τρίτων χωρών τα τελευταία 10 χρόνια (π.χ. κουρείς-κομμωτές).
 10. Εισαγωγή υψηλού παραβόλου οικογενειακής επανένωσης με την προϋπόθεση ότι όλη η οικογένεια γνωρίζει πολύ καλά την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, ώστε να μην διαρρηγνύεται ο κοινωνικός ιστός.
 11. Ενίσχυση ελέγχων για λευκούς γάμους.
 12. Περιορισμός στη νόμιμη μετανάστευση και αποδοχή νόμιμων μεταναστών μόνον για συγκεκριμένες κατηγορίες (π.χ. εξειδικευμένη εργασία, σπουδαστές, επιχειρηματίες, διακεκριμένα ταλαντούχα άτομα), ανάλογα με τις δυνατότητες της χώρας. Η Βουλή θα ορίζει κάθε χρόνο τον αριθμό των ατόμων αυτών, την προέλευση και τις δεξιότητες που χρειάζεται η χώρα κατόπιν σχετικών εκθέσεων.
 13. Αυστηρότατος έλεγχος τραπεζικών εμβασμάτων προς τρίτες χώρες από αλλοδαπούς. Να επιτρέπονται μόνον εμβάσματα μέσω τραπεζών και όχι μέσω καταστημάτων μεταφοράς χρημάτων. Ελεγχος του εμβάσματος από το πρώτο ευρώ προς το εξωτερικό και αντιστρόφως, για λόγους δημόσιας ασφάλειας.
 14. Οιαδήποτε δικαιοπραξία και συναλλαγή αλλοδαπού χωρίς νομιμοποιητικά της παρουσίας του στην χώρα έγγραφα θα θεωρείται άκυρη και οι συμβαλλόμενοι, αλλοδαποί ή μη, θα οδηγούνται στη δικαιοσύνη για συγκάλυψη.
Δ. Περιορισμός – Κατάργηση κοινωνικών παροχών
 1. Οι λαθρομετανάστες δεν θα δικαιούνται καμμία κοινωνική παροχή. Δεν θα δικαιούνται πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο ΕΣΥ, ούτε πρόσβαση σε κοινωνικά επιδόματα και εκπαίδευση. Ως προς την εκπαίδευση των παιδιών τους, αυτή θα λαμβάνει χώρα στα κέντρα κράτησης και ως την απέλαση τους.
 2. Το ίδιο θα ισχύει και για τους αιτούντες άσυλο μέχρι να βγει η απόφαση. Ο αιτών ασύλου θα πρέπει να θεωρείται διά νόμου λαθρομετανάστης μέχρι την έκδοση δικαστικής αποφάσεως περί του αντιθέτου.
 3. Κατάργηση πάσης φύσεως επιδομάτων σε υπηκόους τρίτων χωρών και σε υπηκόους ΕΕ χωρίς εργασία.
 4. Δικαίωμα πρόσβασης στο ΕΣΥ μόνο σε νόμιμους μετανάστες και μόνον σε περίπτωση που αυτό κατοχυρώνεται από την εργασία τους και τις ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες πρέπει να αφορούν τουλάχιστον 80 ένσημα (προηγούμενος νόμος – Συζητήσιμο για αύξηση).
 5. Η εγγραφή στα σχολεία τέκνων νομίμων μεταναστών θα γίνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν και για τα παιδιά των Ελλήνων πολιτών για λόγους ισότητας. Καμμία παρέκκλιση, καμία εξαίρεση. Προτεραιότητα εγγραφής σε παιδικούς σταθμούς σε παιδιά Ελλήνων πολιτών.
Ε. ΜΚΟ
 1. Απαγόρευση δραστηριοποίησης ΜΚΟ σε θέματα μεταναστευτικού για λόγους εθνικής ασφάλειας, καθώς πρόκειται για οργανώσεις που προωθούν και στηρίζουν την παράνομη μετανάστευση. Θα επιτρέπεται μόνον η δράση τους που αφορά στην παροχή ιατροφαρμακευτικής βοήθειας μέσα στα κέντρα κράτησης και μόνον κατόπιν έγκρισης και ελέγχου του Κράτους.
 2. Απαγόρευση χρηματοδότησης ΜΚΟ από το Εξωτερικό.
 3. Έλεγχος της δράσης και των χρηματοδοτήσεων των ΜΚΟ με αναδρομική ισχύ τουλάχιστον 10ετίας.
 4. Δημιουργία μητρώου ΜΚΟ.
ΣΤ. Μέτρα διοικητικά-αστυνομικά-δικαστικά-ποινική καταστολή
 1. Η διακίνηση, η διευκόλυνση μεταφοράς και η υπόθαλψη λαθρομεταναστών θα τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη, ως πράξη εσχάτης προδοσίας.
 2. Αυστηρός έλεγχος και ποινές στην αδήλωτη εργασία τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζομένους.
 3. Καταπολέμηση της επαιτείας, του παρεμπορίου και κάθε παράνομης εμπορικής δραστηριότητας.
 4. Μηδενική ανοχή στην παραβατικότητα και στο έγκλημα. Άμεση απέλαση σε κατόχους αδείας παραμονής ή ασύλου με την πρώτη καταδίκη τους για το παραμικρό αδίκημα. Ανάκληση της υπηκοότητας σε περιπτώσεις πολιτογραφημένων αλλοδαπών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται διπλή υπηκοότητα (σπάνιες περιπτώσεις).
 5. Κατάργηση του αντιρατσιστικού νόμου, καθώς τα αδικήματα καλύπτονται από πληθώρα διατάξεων στο νομικό μας σύστημα.
 6. Διάλυση καταλήψεων στέγης και κατάργηση ενοικιαζομένων διαμερισμάτων μέσω των Δήμων και της Ύπατης Αρμοστείας.
 7. Τα νησιά που δέχονται μεγάλες ροές λαθρομεταναστών θα κηρυχθούν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Το ίδιο θα γίνει και με την Αθήνα. Και στις δύο περιπτώσεις παρατηρείται υπερσυγκέντρωση αλλοδαπών, πληθυσμιακή αλλοίωση και αύξηση της εγκληματικότητας.
Ζ. Ισλάμ
 1. Απαγόρευση χρηματοδότησης ισλαμικών οργανώσεων από το εξωτερικό.
 2. Χρήση ελληνικής μετάφρασης του Κορανίου.
 3. Νομοσχέδιο για το Ισλάμ κατά τα πρότυπα της Αυστρίας. Απαγόρευση χρήσης συμβόλων σε δημόσιους χώρους.
 4. Απαγόρευση χρήσης του οποιουδήποτε καλύμματος στο κεφάλι που φέρει τη θρησκευτική υποχρέωση σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους και όποιου ενδύματος αποκρύπτει τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Υψηλά πρόστιμα σε περίπτωση παράβασης.
 5. Εξέταση της νομιμότητας των σκοπών και δράσεων όλων των οργανωμένων ισλαμικών δομών, π.χ.σωματεία, σύλλογοι κτλ.
 6. Απαγόρευση της σαρία σε όλη την επικράτεια. Σε περίπτωση εφαρμογής σαρία αφαίρεση υπηκοότητας, εάν υφίσταται, και άμεση απέλαση.
 7. Έναρξη πολιτικού διαλόγου αν το Ισλάμ είναι θρησκεία καθώς το ιερό του κείμενο αποτελεί Νόμο για τις μουσουλμανικές κοινότητες.
 8. Σφράγιση όλων των παράνομων Τζαμιών.
 9. Κατάργηση του τεμένους.

Άρθρο 21 του Συντάγματος

 • §1. «Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Ελληνικού Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους».
 • §5. «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανά της βρίσκονται σε απόλυτη αναντιστοιχία με τον μέσο Έλληνα πολίτη ως προς τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το δημογραφικό. Δυστυχώς, για την ευρωπαϊκή ελίτ, η έννοια του έθνους δεν υπάρχει. Η δημογραφία για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τα κατεστημένα κόμματα της χώρας μας σημαίνει μόνον τον πληθυσμό, έναν απλό αριθμό. Οι χώρες είναι για αυτούς απλές γεωγραφικές οντότητες, ενώ η συρρίκνωση των ευρωπαϊκών εθνών και ο απειλητικός εποικισμός της γηραιάς Ηπείρου δεν είναι απειλή, αλλά ευκαιρία για την αντιμετώπιση οικονομικών ζητημάτων. Οι πολιτικοί δε συνεχώς επαναλαμβάνουν ότι η επίλυση του δημογραφικού θα επέλθει μέσω του λεγομένου «προσφυγικού-μεταναστευτικού».

Η Eurostat στην αναφορά της του 2014 κατατάσσει στον δείκτη γεννητικότητας την Ελλάδα τελευταία με δείκτη 1,3, τη στιγμή που η Ε.Ε. έχει μέσο όρο άνω του 1,5. Σε αυτήν την μέτρηση εννοείται ότι δεν προσμετράται μόνον ο γηγενής πληθυσμός. Αν αυτό συνέβαινε, ο δείκτης γεννητικότητος των Ελλήνων πιθανότατα θα υπολειπόταν της μονάδος.

Το ερώτημα λοιπόν, πώς θα απορροφήσουμε τα μεταναστευτικά ρεύματα πρέπει να αντικατασταθεί από το πώς θα εξασφαλίσουμε την επιβίωση του έθνους μας και την εθνική μας κυριαρχία.

Άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι το ομόφωνο Πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής του 1993, το οποίο περιέχει θέσεις εκπληκτικά αληθινές για το δημογραφικό, τους λαθρομετανάστες, τις εκτρώσεις, την ενίσχυση του εθνικού και θρησκευτικού φρονήματος του λαού και άλλα καίρια θέματα, έχει εντελώς ξεχαστεί. Μέσα σε λίγα χρόνια, όλες οι παραπάνω θέσεις έχουν μεταστραφεί προς την τελείως αντίθετη κατεύθυνση.

Επιπλέον, έχουμε τον κλωνισμό των παραδοσιακών προτύπων ζωής, γεγονός που θεωρείται μία από τις βασικότερες αιτίες διόγκωσης του φαινομένου της υπογεννητικότητας.

Για δημογραφικούς και μόνο λόγους πρέπει επειγόντως να γίνει ένας στρατηγικός σχεδιασμός με σκοπό αφενός την δραστική μείωση του αριθμού των μεταναστών και αφετέρου την παροχή κινήτρων στους Έλληνες να ανεβάσουν τον δημογραφικό τους δείκτη από το 1,3 σε τουλάχιστον 2, δείκτης ο οποίος είναι απαραίτητος για την αποφυγή συρρίκνωσης του γηγενούς πληθυσμού.

Αν αυτό το σχέδιο δεν καταρτιστεί άμεσα και αποδεχθούμε τον «μονόδρομο» της πολυπολιτισμικότητας, τότε σύντομα θα αποτελούμε παρακμάζουσα μειονότητα.

Μέτρα – Θέσεις

 1. Φορολογικά κίνητρα προς την ενίσχυση της τεκνοποίησης Ελλήνων πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση σε νέους ως 30 ετών. Φοροαπαλλαγές – φοροελαφρύνσεις σε Έλληνες πολυτέκνους.
 2. Εστίαση της κοινωνικής πολιτικής για τόνωση των γεννήσεων σε κοινωνικές ομάδες που αποτελούνται αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά από Ελληνίδες/Έλληνες (φοιτήτριες, εκπαιδευτικούς, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, συζύγους ιερέων, εργαζόμενες σε μεγάλους κρατικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις)
 3. Μέτρα και πολιτικές αποκέντρωσης για την εξισορρόπηση της αναλογίας ανδρών / γυναικών γόνιμης ηλικίας μεταξύ αστικών / αγροτικών περιοχών.
  Θέσπιση Εθνικών Οικονομικών Ζωνών στις ακριτικές περιοχές, με ειδικά φορολογικά προνόμια, με σκοπό την μετακίνηση νέων προς αυτές και την ελάφρυνση των αστικών κέντρων.
 4. Στήριξη της ελληνικής μονογονεϊκής οικογένειας.
 5. Δημιουργία περισσοτέρων κρατικών/δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Προτεραιότητα σε παιδιά Ελλήνων.
 6. Επανασχεδιασμός του νόμου για τις εκτρώσεις (300.000 ετησίως), ενθάρρυνση και επιδότηση του ρόλου της παρένθετης μητέρας για Ελληνίδες που δεν επιθυμούν να κρατήσουν το παιδί τους, ώστε αυτό να τεθεί σε υιοθεσία.
 7. Ανάπτυξη δομών υιοθεσίας για την άμβλυνση των κινήτρων της διακοπής κυήσεως (παρένθετες μητέρες).
 8. Aυστηρές ποινές σε ιατρούς που εξυπηρετούν αναίτια διακοπές κυήσεως.
 9. Ειδικό μισθολόγιο και ωράριο για Ελληνίδες μητέρες.
 10. Ειδική σύνταξη για την τρίτεκνη ή πολύτεκνη Ελληνίδα μητέρα.
 11. Επιδότηση κατά 100% της εξωσωματικής γονιμοποίησης σε Έλληνες πολίτες και ανάπτυξη ειδικών νοσηλευτικών μονάδων – κλινικών ειδικά για τον σκοπό αυτό.
 12. Επιδότηση τοκετού σε ιδιωτικά μαιευτήρια για Ελληνίδες από το 3ο παιδί και μετά, ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα.
 13. Μειωμένη στρατιωτική θητεία για πατέρες κάτω των 30 ετών.
 14. Ενθάρρυνση του επαναπατρισμού Ελλήνων του εξωτερικού, ακόμη και δεύτερης και τρίτης γενιάς. Κίνητρα για την δημιουργία επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας στην χώρα μας.
 15. Στον τομέα της Υγείας, εστίαση στην αντιμετώπιση της παιδικής θνησιμότητος και της θνησιμότητος σε παραγωγικές ηλικίες από μη φυσικά αίτια.
 16. Μακροπρόθεσμη εθνική ενημερωτική εκστρατεία για το δημογραφικό, τους δείκτες του και την ανάγκη άμεσης αναστροφής της πορείας του.
 17. Εξέταση του ενδεχόμενου αυξημένης παροχής σύνταξης σε συνταξιούχους με βάση τον αριθμό παιδιών που απέκτησαν και την ηλικία στην οποία τα απέκτησαν.
 18. Εθνικό Συμβούλιο Οικογένειας και Πληθυσμού υπό την άμεση εποπτεία του Προέδρου της Δημοκρατίας.
 19. Μόνιμη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για το δημογραφικό πρόβλημα.
 20. Δημιουργία Ταμείου Σύστασης Οικογένειας.
 21. Δημιουργία Υπουργείου Δημογραφικής Πολιτικής, το οποίο θα νομοθετεί με αποκλειστικό σκοπό την αύξηση του δημογραφικού δείκτη των Ελλήνων.
 22. Ίδρυση Ινστιτούτου Δημογραφικών Μελετών και Ερευνών.

Σχετικά δημοσιεύματα