Σχετικά μ’ εμάς

Η πολιτική κίνηση «Έθνος & Ελευθερία» συστάθηκε την 27η Οκτωβρίου 2018. Ιδρυτές της είναι τα στελέχη που απάρτιζαν τον κορμό του πολιτικού κόμματος «Νέα Δεξιά» και που παραιτήθηκαν την 18η Οκτωβρίου 2018, μετά την πραξικοπηματική απόφαση του Προέδρου τους να προσχωρήσει ουσιαστικά σε άλλο πολιτικό κόμμα, απολύτως ασύμβατο με το ύφος και το ήθος της «Νέας Δεξιάς». Πρακτικά, δεν ήταν τα στελέχη αυτά που εγκατέλειψαν το κόμμα τους, αλλά ο επικεφαλής του, παίρνοντας μαζί και το όνομα.
Το «Έθνος & Ελευθερία» είναι ο συνεχιστής του σημαντικού έργου που συντελέστηκε από το 2016, το οποίο περιελάμβανε τη διαμόρφωση προηγμένων θέσεων για τη διακυβέρνηση της χώρας μας, πάντοτε με εθνικό πρόσημο. Θα συνεχίσουμε αυτήν την προσπάθεια, πάντοτε με σκοπό να διαμορφωθεί στην Ελλάδα ένα πατριωτικό κίνημα, εφάμιλλο των κινημάτων που μεσουρανούν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.