Σύγχρονη πολιτική με αντίστοιχη επικοινωνία

Η πολιτική κίνηση «Έθνος & Ελευθερία» δεν προτίθεται να ακολουθήσει τις παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας των πολιτικών φορέων. Θα εφαρμόσει την πολιτική «no-office» που ένα σύγχρονο κίνημα πρέπει να τηρεί, ώστε όλοι οι πόροι να εστιάζουν στο σκοπό του εγχειρήματος. Ως εκ τούτου, η όποια φυσική έδρα θα υπάρξει για καθαρά τυπικούς λόγους και με σκοπό να περιορίσει το κόστος και όχι να το αυξήσει.

Η επικοινωνία μας θα γίνεται κυρίως μέσω του διαδικτύου, των κοινωνικών δικτύων, τηλεφωνικά και διά της φυσικής παρουσίας μας, όπου αυτή είναι δυνατή ή απαιτητή.

Στείλτε μας το μήνυμά σας!


By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

Ωράριο

Κάθε μέρα, κάθε ώρα!